kali-rolling-upgrade

Kali linux od verze 2016.1 přichází ve formě „rolling upgrade“ distribuce. To znamená, že lze Kali neustále povyšovat na aktuální verzi. V dnešním příspěvku si ukážeme, jak takový „rolling upgrade“ správně provádět. V příspěvku se záměrně vyhýbám českému překladu „plynulé povyšování verze“, čtenáři mi to jistě prominou.

Verze

Otevřeme si terminál a příkazem uname -a zjistíme současnou verzi Kali linuxu.

Z výpisu vidíme, že máme verzi 4.9.0 Kali2 kompilovanou pro procesory s instrukční sadou AMD64 (x86_x64), což je 64bit verze Kali linuxu.

Pro klid duše ještě ověříme, že máme opravdu distribuci podporující „rolling upgrady“.

Aktualizace repositáře balíčků

Abychom připravili Kali na vyšší verzi, zaktualizujeme nejdříve repositář balíčků příkazem apt-get update, abychom měli nejaktuálnější verzi softwaru pro stávající verzi.

Upgrade distribuce

Vlastní „upgrade“ provedeme spuštěním příkazu apt-get dist-upgrade, který má dvě fáze:

  • Nejdříve se z repositáře stáhnou balíčky vyšších verzí.

  • Následně se jednotlivé balíčky rozbalí a spouštějí se aktualizační skripty.

Aktualizační skripty, které řeší přechod na nové verze balíčků mohou zobrazovat informativní výpisy nebo vyžadovat další konfigurační volby. Informativní výpisy lze opustit stiskem kláves :q (dvojtečka a q), protože se zobrazují v editoru vi.

Restart

Když aktualizační skripty doběhnou, je nutné Kali linux restartovat příkazem reboot. V paměti je totiž stará verze jádra operačního systému, ale konfigurace pro následující reboot již počítá se zaváděním verze nové. V podstatě teď máte systém v polopřechodu a restart udělat musíte.

Po rebootu systému si zkontrolujeme verzi operačního systému.

Porovnáme-li číslování před a po upgradu, zjistíme, že máme ve výpise „kali4“. Také se nám posunulo datum v závorce na květen 2017.

Závěr

Jak jste viděli, rolling upgrade Kali linuxu není žádná věda a prošli jsme společně jeho fáze. Pokud se vám příspěvek líbil, budeme rádi, pokud nás budete následovat také na sociálních sítích.

Pokud s etickým hackingem teprve začínáte a chcete si Kali vyzkoušet a porozumět sítím, rád vás uvidím na hacking kurzech, kde s Kali pracujeme.